970×90

WTAQUA Wioleta Tymofiewicz

WTAQUA Wioleta Tymofiewicz

WT Aqua jest przedsięwzięciem mającym na celu prezentację, budowanie świadomości i propagowanie wiedzy na temat inżynierii środowiska, której działania pozwalają na:

 • zachowanie środowiska przyrodniczego w stanie równowagi,
 • utrzymania możliwości środowiska do samoregeneracji i samooczyszczania,
 • a w przypadku dewastacji zmierzające do przywrócenia równowagi.

Strategia

Realizacja misji, w szczególności budowanie świadomości na temat inżynierii środowiska będzie możliwa poprzez:

  • Marketing afiliacyjny – promowanie inteligentej ekologii
  • Portal społecznościowy integrujący osoby zainteresowane inżynierią środowiska
  • Szkolenia na temat istniejących rozwiązań
  • Analizy, raporty i konsulting
  • Projektowanie rozwiązań oczyszczania środowiska
  • Wdrażanie

„Inteligentna ekologia to pokazywanie rozwiązań technologicznych i systemowych, które są odpowiedzią na rzeczywiste wyzwania jakie pojawiają się w procesach produkcyjnych. Jest to podejście proaktywne i konstruktywne do zagadnień ekologii i środowiska – polegające na wskazywaniu rozwiązań, a nie samych problemów.”

Wioleta Tymofiejewicz

 


 

 WTAQUA Wioleta Tymofiewicz
ul. Zbożowa 5A/1
30-002 Kraków