970×90

Przejścia przez cieki wodne kanalizacji sanitarnej lub wodociągu – wymogi i rozwiązania

Przejścia przez cieki wodne kanalizacji sanitarnej lub wodociągu  – wymogi i rozwiązania

Projektanci instalacji sanitarnych z branży kanalizacyjnej i wodociągowej napotykają często na problem kolizji projektowanej sieci z istniejącymi w terenie ciekami wodnymi takimi jak rzeki, strumienie, potoki czy kanały wodne lub rowy. W takich sytuacjach zmuszeni są do zastosowania szczególnych warunków i rozwiązań które zostaną przedstawione i omówione w poniższym artykule.

Wymagane pozwolenie administratora cieku wodnego

Wszystkie znaczące cieki wodne należą do odpowiedniego oddziału Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej (RZGW) i mają wyodrębnioną działkę w ewidencji gruntów. W przypadku konieczności przejścia przez taką działkę/ciek wodny, wymagane jest pozwolenie administratora a warunki określające sposób i metodę przekroczenia cieku są rozpatrywane w każdym przypadku indywidualnie.

Na etapie projektowania kanalizacji, gdy dojdzie do konieczności przejścia przez ciek wodny, projektant jest zmuszony do wystąpienia do RZGW o warunki przekroczenia, w których przedstawia swoją sugestię. Każdy projektant powinien kierować się, o ile to możliwe, utrzymaniem grawitacyjnego spływu ścieków, a metoda którą wybierze jest czynnikiem tym uzależniona.

Głównymi metodami przecięcia cieków wodnych jest przejście projektowaną siecią nad lub pod jego dnem, które są obostrzone następującymi warunkami.

Przejście pod dnem należy wykonać minimum 1,5 m od dna, przewiertem lub przeciskiem w rurze ochronnej żeliwnej lub PVC. Natomiast przejścia nad, o ile zostaną zaakceptowane przez RZGW, należy wykonać minimum 1 m do rzędnej wielkiej wody na danym cieku, na o ile jest to wymagane, samodzielnej konstrukcji. Przejścia nad dnem cieku zarówno kanalizacji jak i wodociągów należy odpowiednio zabezpieczyć, z tego względu rurociągi prowadzi się w specjalnych ocieplanych rurach o dużej sztywności. W przypadku gdy nie ma możliwości przeprowadzenia kanału przez ciek wodny w sposób grawitacyjny, konieczna jest budowa sieciowej przepompowni ścieków która wiąże się z wysokimi kosztami inwestycyjnymi i eksploatacyjnymi.

Inaczej sprawa się ma w przypadku sieci wodociągowej. Jak wiadomo w instalacjach wodociągowych panuje podwyższone ciśnienie, przez co projektanci nie muszą zbytnio martwić się o zachowanie spływu grawitacyjnego. Zatem przejścia siecią wodociągową przez cieki nie stwarzają tak dużego problemu jak kanalizacja a sposób przejścia, zależy od warunków postawionych przez administratora cieku.

Wymagany operat wodnoprawny

Należy pamiętać iż przekroczenia cieków sieciami sanitarnymi wiąże się z koniecznością opracowania operatu wodnoprawnego. Jednak temat ten zostanie omówiony w kolejnym artykule. Mam nadzieję iż powyższy artykuł wyjaśnił problematykę przejść przez cieki wodne sieciami sanitarnymi oraz przedstawił sposoby ich rozwiązywania.

Opracował: mgr inż. Maciej Szafran

 

Podobne posty

Zostaw odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *


6 − jeden =