970×90

PRACOWNIA PROJEKTOWA PAWEŁ ŚCIGALSKI

W ramach swojej działalności Pracownia oferuje:p_h_logo_bg
Projekty instalacji:

 • centralnego ogrzewania
 • wodnych
 • kanalizacyjnych
 • gazowych
 • solarnych
 • wentylacyjnych
 • odzysku ciepła odpadowego
 • systemów klimatyzacyjnych
 • instalacji ppoż
 • kotłowni
 • węzłów cieplnych
 • wykorzystywania wód
  opadowych do celów użytkowych
 • rozsączania wód opadowych
Projekty przyłączy i sieci:

 • wodociągowych
 • ciepłowniczych
 • gazowych
 • kanalizacyjnych
Opracowania inne:

 • projektowaną charakterystykę energetyczną na potrzeby projektu budowlanego
 • świadectwa charakterystyki energetycznej
 • symulacje pożarowe CFD.
 • operaty wodno prawne
Pozostałe usługi:

 • uzyskiwanie decyzji ULICP niezbędnej przy projektowaniu sieci uzbrojenia terenu
 • uzyskiwanie w imieniu inwestora decyzji pozwolenia wodnoprawnego
 • uzyskiwanie w imieniu inwestora decyzji pozwolenia na budowę
 • uzyskiwanie niezbędnych warunków i uzgodnień na etapie projektowania sieci i przyłączy
 • nadzory autorskie
 • opracowania koreferatów
  do dokumentacji projektowych
 • kontrola systemu ogrzewania i systemu klimatyzacji w budynkach
 Pracownia Projektowa Paweł Ścigalski 
Rynek Fałęcki 9, 30-428 Kraków
pracownia@scigalski.eu