970×90
Polityka prywatności

Polityka prywatności dla strony www.portalinstalacyjny.pl. Polityka cookies

Polityka prywatności określa zasady przechowywania oraz dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną przez prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą PRO-M.

I.Definicje

  1. Administrator –  prowadzący działalność gospodarczą pod firmą PRO-M, który świadczy usługi drogą elektroniczną;
  2. Użytkownik – podmiot, na rzecz którego mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną, zgodnie z Regulaminem oraz przepisami prawa;
  3. Portal – serwis internetowy prowadzony przez Administratora działający pod adresem: www.portalinstalacyjny.pl;
  4. Urządzenie –oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Portalu.

II. Ogólne zasady postępowania Administratora z danymi osobowymi Użytkowników Portalu

 

  1. Administrator chroni prywatność Użytkowników oraz innych osób korzystających z Portalu, gwarantuje zachowanie poufności danych osobowych oraz ich właściwe wykorzystanie.
  2. Prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „PRO-M” jest administratorem danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. oochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. 2002, Nr 101, poz. 926), zwaną dalej „Ustawą”.
  3. Niniejsza Polityka Prywatności ma zastosowanie do danych osobowych Użytkowników oraz innych osób korzystających z Portalu działającego pod adresem: www.portalinstalacyjny.pl
  4. Portal gromadzi informacje podane dobrowolnie przez Użytkowników oraz innych osób korzystających. Ponadto, Portal może zapisać informacje dotyczące parametrów połączenia, takich jak adres IP, oznaczenie czasu oraz zapisywać w Urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. ciasteczka).
  5. Dane osobowe Użytkowników oraz innych osób korzystających z Portalu przetwarzane są zgodnie z Ustawą, w szczególności w celu prowadzenia Portalu, zawarcia i wykonywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, sprawnego funkcjonowania Portalu i dostosowania go do potrzeb Użytkowników.
  6. Dane osobowe Użytkowników oraz innych osób korzystających z Portalu nie są udostępniane innym podmiotom bez ich zgody, z wyjątkiem przypadków, gdy udostępnienie tych informacji jest wymagane przez obowiązujące przepisy prawa.
  7. Dane osobowe Użytkowników oraz innych osób korzystających z Portalu są przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to konieczne dla prawidłowego korzystania z Portalu lub wykonywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną. Po tym okresie dane te zostaną usunięte z Portalu.
  8. Dane osobowe Użytkowników oraz osób korzystających z Portalu mogą stanowić zbiór danych osobowych w rozumieniu Ustawy i jako taki zostać zarejestrowane w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
  9. Użytkownik oraz osoby korzystające z Portalu mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, żądania zaniechania ich przetwarzania, a także prawo kontroli przetwarzania danych osobowych, w tym zaprzestania ich przetwarzania.
  10. W przypadku wyrażenia przez Użytkownika oraz osoby korzystające z Portalu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych, zgoda taka może być w każdym czasie cofnięta poprzez wysłanie stosownego oświadczenia na adres mailowy: redakcja@portalinstalacyjny.pl
  11. Użytkownik oraz osoba korzystająca z Portalu winna przedsięwziąć środki ostrożności w celu nie ujawniania swoich danych osobowych osobom trzecim podczas korzystania z Portalu i przy jego opuszczaniu.

 

III. Pliki cookies – określenie, cel wykorzystywania, rodzaje wykorzystywanych plików cookies

 

 1. Portal korzysta z plików typu cookie (tzw. ciasteczka). Są to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych Użytkowników i przeznaczone do korzystania ze stron internetowych.
 2. Pliki te pozwalają rozpoznać Urządzenie użytkownika i wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. Mogą zawierać nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniach końcowych oraz niepowtarzalny numer.
 3. Pliki cookies nie zawierają informacji osobistych oraz w żaden sposób nie służą identyfikacji Użytkowników odwiedzających stronę: www.portalinstalacyjny.pl
 4. Portal wykorzystuje pliki cookies w celu:
  1. dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji Użytkownika,
  2. ulepszenia funkcjonowania strony internetowej;
  3. prowadzenia anonimowych statystyk, pozwalających zrozumieć w jaki sposób Użytkownik korzysta ze stron internetowych;
 5. Portal wykorzystuje następujące rodzaje plików cookies:
  1. Pliki cookies według czasu, na jaki są umieszczone w Urządzeniu końcowym Użytkownika:

i.     sesyjne – są to pliki tymczasowe, które pozostają na Urządzeniu Użytkownika do momentu wylogowania się ze strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej;

ii.     stałe – są to pliki pozostające na Urządzeniu Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do momentu ręcznego usunięcia przez Użytkownika.

 1. Pliki cookies według celu, jakiemu służą:

i.     niezbędne – umożliwiają korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu;

ii.     pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa;

iii.     funkcjonalne – umożliwiają zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu;

iv.     reklamowe – umożliwiają dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich indywidualnych zainteresowań.

 

 1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, ustawienia przeglądarki internetowej Użytkownika końcowego pozwalające na zapisywanie plików cookies są jednoznaczne z wyrażeniem zgody. Użytkownik może w dowolnym momencie zmienić ustawienia w sposób uniemożliwiający automatyczną obsługę plików cookies. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej. W tym celu należy postępować zgodnie z instrukcją obsługi lub ekranem pomocy przeglądarki internetowej.
 2. Ograniczenie korzystania z plików cookies mogą spowodować brak dostępności do niektórych funkcjonalności Portalu, szczególnie dostępnych po zalogowaniu.
 3. Pliki cookies wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej podlegają ich własnej polityce prywatności.

 

IV. Newsletter

 

 1. W sytuacji wyrażenia przez Użytkownika wyraźnej zgody na otrzymywanie drogą mailową, na podany adres e-mail, bezpłatnych newsletterów uprawnia Administratora do okresowego wysyłania Użytkownikom Portalu informacji o produktach, nowościach, usługach, wydarzeniach lub każdych innych informacji związanych z działalnością Portalu.
 2. Użytkownik może w każdym czasie cofnąć zgodę na otrzymywanie newsletterów, poprzez wysłanie stosownego żądania na adres e-mail: redakcja@portalinstalacyjny.pl . Rezygnacja z subskrybcji nie jest równoznaczna z usunięciem konta na Portalu.
 3. Administrator zastrzega sobie praw do:
  1. Przesyłania za pośrednictwem newslettera reklam oraz informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, Poz. 1204 z 2002r.);
  2. możliwości chwilowego wyłączenia usługi newslettera po uprzednim powiadomieniu jego Użytkowników;
  3. usunięcia konta, którego Użytkownik naruszył Regulamin Portalu.

 

V. Postanowienia końcowe

 1. Korzystanie z Portalu oznacza akceptację niniejszej Polityki prywatności.
 2. Pliki cookies wykorzystywane przez partnerów Administratora Portalu podlegają ich własnej polityce prywatności.
 3. We wszelkich sprawach związanych z Polityka prywatności należy kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail:
 4. Administrator zastrzega sobie wprowadzania zmian do niniejszej Polityki prywatności, po uprzednim poinformowaniu o tym fakcie Użytkowników.