970×90

Kanalizacja dualna – ponowne wykorzystanie ścieków szarych

Kanalizacja dualna

Budownictwo energooszczędne staje się coraz bardziej popularne w Polsce, a przyczyniają się do tego obowiązujące przepisy, narzucające stosunkowo duży poziom oszczędności energii cieplnej.  Dąży się do jak największego zmniejszenia zapotrzebowania na energię, a dodatkowo kampanie społeczne nawołują do oszczędzania wody, dlatego może warto rozważyć kanalizację dualną.

Rys. nr 1. IV system kanalizacji sanitarnej
Rys. nr 1. IV system kanalizacji sanitarnej

Projektowanie wewnętrznych instalacji kanalizacji sanitarnej dokonywane jest między innymi w oparciu o normę PN-EN 12056-2 „Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków cz.2: kanalizacja sanitarna, projektowanie układu i obliczenia”. 

Podane w niej zostały cztery typy systemów kanalizacyjnych, które są uzależnione od projektowanego napełnienia podejść kanalizacyjnych lub rodzaju odprowadzanych ścieków. W Polsce najczęściej stosuje się system I, w którym wykorzystany jest pojedynczy pion kanalizacyjny, posiadający częściowo wypełnione podejścia (napełnienie 50%). Najrzadziej spotykany typ to system IV, który polega na podziale pionów kanalizacyjnych, z których część została przewidziana do ścieków czarnych, a część do szarych, jest to kanalizacja dualna.

Norma PN-EN 12056-1:2002P „Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków cz.1: Postanowienia ogólne i wymaganie” definiuje ścieki szare jako wodę wolną od fekaliów, ale zabrudzoną, czyli są to ścieki pochodzące z umywalek, pralek oraz wanien, możliwe do ponownego wykorzystania po uzdatnieniu. Natomiast ścieki czarne – fekalne zawierają ścieki z toalet i pisuarów,

należy je bezwzględnie odprowadzić do kanalizacji zewnętrznej. Aktualnie nie istnieją żadne szczegółowe przepisy prawe regulujące ponowne wykorzystanie ścieków szarych, nie ma też określonych możliwych do zastosowania technologii do ponownego ich użycia w obiekcie budowlanym. Przy projektowaniu zaleca się stosowanie przepisów obowiązujących w państwach należących do Unii Europejskiej, przykładem może być Brytyjska norma BS8525-1:2010, Greywater Systems. Zawarte zostały w niej metody projektowania, zasady montażu, jakość wody, monitoring, sposób eksploatacji czy oznakowanie instalacji.

Po uzdatnieniu wody szarej, można ją wykorzystać do spłukiwania toalet, ale czy to jest opłacalne? Na poniższym wykresie nr 1. Procentowe zużycie wody w gospodarstwie domowym  przedstawiono wielkości zużycia wody na poszczególne cele w gospodarstwie domowym. Szacuje się, że w budynku mieszkalnym posiadającym pełne wyposażenie sanitarne, ilość wody zużywanej do spłukiwania toalet wynosi około 30%, a to oznacza z kolei, że 70% pobranej wody mogłoby się nadawać do ponownego wykorzystania.

Procentowe zużycie wody w gospodarstwie domowym
Wykres nr 1. Procentowe zużycie wody w gospodarstwie domowym

Kanalizacja dualna pozwala na oszczędzanie i rozważne korzystanie z wody. Ścieki fekalne odprowadzane są bezpośrednio do kanalizacji zewnętrznej. W przypadku ścieków szarych, wykorzystywanych do spłukiwania, konieczne jest ich wcześniejsze uzdatnienie, a w tym celu można skorzystać ze zintegrowanych systemów oczyszczania. Pierwszym etapem jest skierowanie ścieków szarych do zbiornika z filtrem, warto także zwrócić uwagę na to, aby zapewnić doprowadzenie wody wodociągowej do okresowego płukania lub uzupełnienia braków wody. Następnie woda szara po podczyszczeniu kierowana jest do napowietrzanego zbiornika, w którym zachodzi oczyszczanie w wyniku utlenienia zanieczyszczeń organicznych przez bakterie, które prowadzą do ich rozkładu do substancji prostszych. Dobrym rozwiązaniem jest także zastosowanie membrany biologicznej przed zbiornikiem wody czystej, która w wyniku procesu ultrafiltracji pozwoli na zatrzymanie bakterii i innych zanieczyszczeń. Należy pamiętać jednak, aby zbiorniki wyposażyć w przelewy, które pozwolą na odprowadzenie wody szarej do zewnętrznej kanalizacji, w przypadku przepełnienia. Oczyszczona woda szara jest pompowana do instalacji wody szarej i wykorzystywana do spłukiwania toalet.

Rys. nr 2. Przykładowy schemat technologiczny zintegrowanego systemu oczyszczania ścieków szarych
Rys. nr 2. Przykładowy schemat technologiczny zintegrowanego systemu oczyszczania ścieków szarych

Zastosowanie kanalizacji dualnej niewątpliwie wypływa na zmniejszenie zużycia wody nawet do 30%, a więc jednocześnie zmniejsza rachunki za wodę, wiąże się niestety z wyższymi kosztami inwestycyjnymi. Obecnie w Polsce urządzenia do oczyszczania czy zbiorniki gromadzące wodę są stosunkowo drogie. Występuje także konieczność uwzględnienia zużycia energii elektrycznej do zasilania stacji pomp. W ostatecznym rozrachunku budowa kanalizacji dualnej nie jest jeszcze opłacalna, a poniesione koszty inwestycyjne nie zwracają się w trakcie jej eksploatacji.

Opracowała: mgr inż. Justyna Czerwińska
Literatura:
PN-EN 12056-1:2002P „Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków cz.1: Postanowienia ogólne i wymaganie”
PN-EN 12056-2 „Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków cz.2: kanalizacja sanitarna, projektowanie układu i obliczenia”.
BS8525-1:2010, Greywater Systems
Instalacje kanalizacyjne, projektowanie wykonywanie eksploatacja, J. Chudzicki, S. Sosnowski
Artykuł: Wykorzystanie wody deszczowej i „szarej” do celów przemysłowych, Katalog inżyniera 2013/2014,
Artykuł: Charakterystyka ścieków szarych, Z. Iwanicka
Artykuł: Sposoby rozwiązywania instalacji w budynkach autonomicznych, J. Dębowski, M. Radoń, Czasopismo techniczne Politechniki Krakowskiej.
Materiały katalogowe firmy DEHOUST

Podobne posty

2 Komentarzy

  1. Pingback: 7 sposobów na oszczędzanie wody | PortalInstalacyjny.pl

Zostaw odpowiedź do Marzena K Anuluj odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *


siedem − 1 =