970×90
FAQ

Krótkie odpowiedzi na szybkie pytania.

 1. Co to jest SDR rury?

  Jest to stosunek średnicy rury do jej grubości. Na przykład rura PP 25×3,5 posiada odpowiednie SDR = 25 / 3,5 = 7,4
 2. Ile świeżego powietrza potrzebuje człowiek ?

  Wg normy wentylacyjnej człowiek potrzebuje 20m3/h świeżego powietrza. Jeśli pomieszczenie jest klimatyzowane rozporządzenie zwiększa tą ilość do 30m3/h.
 3. Ile przeciętnie wody zużywa człowiek ?

  Wg normy przyjmuje się przeciętne zużycie zimnej wody na poziomie 80-90 litrów na dobę. Z tego około 40% można przyjąć zużycie ciepłej wody, czyli około 40 litrów. 
 4. Jaka musi być temperatura ciepłej wody w zasobniku CWU ?

  Wymagana temperatura to 55-60 stopnie Celsjusza. Z uwagi na bakterię legionelli należy okresowo podwyższać temperaturę do 70 stopni Celsjusza.
 5. Po co stosuje się zawór 3-drogowy termostatyczny CWU ?

  Zawór ten montuje się na wyjściu ciepłej wody użytkowej. Posiada możliwość nastawy temperatury wyjściowej. Zawór ten zabezpiecza użytkowników przed poparzeniem. Jest to szczególnie istotne w instalacjach solarnych, gdzie temperatura w zasobniku może osiągać 90ºC.
 6. Jaka jest strata ciepła zasobników, podgrzewaczy CWU ?

  Zależy od wielkości zbiornika, temperatury wewnątrz i na zewnątrz oraz izolacyjności. Niestety nie wszyscy producenci podają tą informację, ale można przyjąć że jest to minimalnie 2,0kWh na dobę.
 7. Jak układać poziom kanalizacji sanitarnej w budynkach mieszkalnych?

  Poziom kanalizacji układa się z rur ø110mm oraz ø160mm. Nie stosuje się mniejszych średnic. Nachylenie należy przyjmować minimalnie 2,5% dla rury ø110mm oraz 1,5% dla rury ø160mm.
 8. Gdzie stosujemy otwory kompensacyjne?

  Otwory kompensacyjne stosujemy pomiędzy pomieszczeniami nawiewnymi i wywiewnymi. W pomieszczeniach przebywania ludzi, gdzie powietrze jest nawiewane, otwór kompensacyjny zaleca się montować pod sufitem. W pomieszczeniach gdzie powietrze jest wywiewane (np. łazienka, WC) otwór kompensacyjny należy montować przy podłodze. Oczywiście wszystkie wywiewniki powietrza montujemy pod stropem.
 9. Jak dobieramy wymiary czerpni i wyrzutni powietrza?

  Czerpnię powietrza dobiera się tak, aby prędkość powietrza była w granicach 2-3m/s. Przy czym należy sprawdzić parametry straty ciśnienia i hałasu. Wyrzutnię powietrza dobieramy tak, aby prędkość przepływu powietrza była w granicach 3-4m/s. Czerpnia powietrza ma mniejszą prędkość ponieważ zmniejsza możliwość porywania zanieczyszczeń w powietrzu, opadów śniegu itp. Większa prędkość powietrza w wyrzutni zwiększa zasięg strugi powietrza wyrzutowego – zużyte powietrze jest dalej (wyżej) wyrzucane.
 10. Czy kocioł gazowy można zamontować w garażu?

  Nie, zabraniają tego przepisy a dokładnie Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, z późniejszymi zmianami.