970×90

Czynniki powodujące zmianę stanu powietrza w pomieszczeniu.

Stan powietrza w pomieszczeniu ma bardzo duży wpływ na samopoczucie przebywających w nim osób i jest on kształtowany przez wiele czynników, których określenie stanowi podstawę do obliczenia ilości powietrza wentylacyjnego.

Do czynników powodujących zmianę stanu powietrza w pomieszczeniu należą:
1. Zyski ciepła i zyski pary wodnej od ludzi
2. Zyski ciepła od oświetlenia elektrycznego
3. Zyski ciepła od urządzeń
4. Zyski ciepła od nasłonecznienia przez przegrody przezroczyste (okna)
5. Zyski ciepła od nasłonecznienia przez przegrody nieprzezroczyste (ściany zewnętrzne)

 

Zyski ciepła i zyski pary wodnej od ludzi

Ciepło wydzielane przez ludzi powstaje w wyniku czynności fizjologicznych. Składa się ono z ciepła jawnego-oddawanego przez konwekcję i promieniowanie, powodującego wzrost temperatury powietrza w pomieszczeniu oraz ciepła utajonego-oddawanego poprzez parowanie wilgoci ze skóry i oddychanie. Zyski ciepła jawnego wyznacza się ze wzoru:

Wzór na zyski ciepła jawnego

gdzie:
n- ilość osób w pomieszczeniu,
q j – ciepło jawne oddawane przez człowieka [W/osobę],
φ- współczynnik jednoczesności przebywania osób w pomieszczeniu

 

Ilość ciepła wydzielana przez człowieka zależna jest od rodzaju i przeznaczenia użytkowanych pomieszczeń.

Zalecane wartości współczynnika jednoczesności przebywania ludzi w pomieszczeniu:

Wartości współczynnika jednoczesności przebywania ludzi w pomieszczeniu

 

Zyski wilgoci wyraża się ilością pary wodnej korzystając ze wzoru:

Wzór na zyski wilgoci

gdzie:
n- ilość osób w pomieszczeniu,
q w – ilość pary wodnej wytwarzanej przez człowieka [g/h·osobę],
φ- współczynnik jednoczesności przebywania osób w pomieszczeniu

 

Zyski ciepła od oświetlenia elektrycznego

Ilość ciepła, jaka wydzielana jest do pomieszczenia w wyniku pobranej energii elektrycznej zależy od zainstalowanej mocy oświetlenia elektrycznego, rodzaju źródła światła (fluorescencyjne lub żarowe) , sposobu umocowania oprawy oświetlenia, czasu działania oświetlenia oraz zdolności przegród budowlanych do akumulowania ciepła. Akumulacyjność ścian zewnętrznych związana jest z ich masą oraz rodzajem materiału, z którego są wykonane.

Zyski ciepła od urządzeń

Ilość ciepła dostarczaną przez urządzenia określa się na podstawie rzeczywistych mocy otrzymanych przez producenta.

 

Zyski ciepła od nasłonecznienia przez przegrody przezroczyste

Zyski ciepła przez szyby stanowią największe źródło ciepła dostarczanego do pomieszczeń, obejmują one promieniowanie słoneczne przez oszkloną powierzchnię okna oraz przenikanie ciepła w wyniku różnicy temperatury powietrza zewnętrznego i powietrza w pomieszczeniu. Wartość strumienia cieplnego od nasłonecznienia zależy od położenia geograficznego budynku, skierowania okien względem stron świata, pory dnia i pory roku oraz przezroczystości atmosfery, która warunkuje wielkość natężenia promieniowania słonecznego docierającego na powierzchnię Ziemi.

 

Zyski ciepła od nasłonecznienia przez przegrody nieprzezroczyste

Strumień cieplny przenikający do pomieszczenia przez ścianę zewnętrzną związany jest z różnicą temperatury panującej po obu jej stronach. Ściana o określonej pojemności cieplnej akumuluje część przewodzonego ciepła, w wyniku czego jest ono oddawane do wnętrza budynku z pewnym opóźnieniem. Wartość tego opóźnienia zależy m.in. od grubości przegrody oraz współczynnika przewodzenia materiału, z którego jest zbudowana.

 

Straty ciepła

Pamiętać należy, że wewnątrz pomieszczeń oprócz przyrostu energii cieplnej z wyżej wymienionych źródeł, część ciepła jest tracona przez różnego rodzaju nieszczelności, wentylację, przegrody i podłogi stykające się z gruntem oraz mostki cieplne tj. narożniki budynku, okna, ściany piwnic. Są to miejsca o podwyższonej przenikalności cieplnej, które wpływają na obniżenie temperatury na powierzchni wewnętrznej przegrody, co wiąże się z ryzykiem powstania zagrzybienia. Pogorszenie jakości powietrza w budynku wynika również ze stosowania zbyt szczelnych okien, skutkiem czego jest wzrost wilgotności w pomieszczeniu i wykraplanie się pary wodnej. Rozwiązaniem tego problemu jest montowanie w górnej części okna lub w ścianie nad oknem urządzeń dostarczających określony strumień powietrza, które ogrzewając się na powierzchni grzejnika zachowuje komfort cieplny w pomieszczeniu.

Opracowała: Julia Szczęsna
Literatura:
1. M. Malicki, „Wentylacja i Klimatyzacja”, PWN, Warszawa 1974.
2. J. Hendiger, P. Ziętek, M.Chludzińska, „Wentylacja i Klimatyzacja. Materiały pomocnicze do projektowania”, Venture Industries, Warszawa 2013.
3. K. Krygier, T. Klinke, J. Sewerynik, „Ogrzewnictwo, Wentylacja, Klimatyzacja” WSIP, Warszawa 2007
4. http://www.schock.pl/pl/mostki-cieplne
5. http://wentylacja.org.pl/pages-70.html

Zostaw odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *


× 9 = czterdzieści pięć